vệ sinh laptop
Trung tâm dịch vụ vệ sinh laptop, bảo dưỡng máy tính xách tay uy tín chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Do môi trường làm việc tại Việt Nam là khu vực nhiệt đới cho nên độ ẩm trong không khí tương đối cao, kết hợp với điều kiện môi trường có độ ô nhiễm, bụi bẩn cao.

 Sửa laptop lenovo giá rẻ tại bệnh viện máy tính PHÙNG GIA.

 • Pin Laptop IBM-Lenovo IdeaPad Y730
 • Pin Laptop IBM-Lenovo F31, F31A
 • Bán pin laptop Lenovo U110
 • Bán pin laptop IBM Thinkpad T40, 41, 42, 43, R50, 51, 52
 • Bán Pin Lenovo 3000 V100 6 Cell
 • Bán Pin LENOVO 3000 G400, G410
 • Bán Pin Lenovo 3000 N100
 • Bán Pin Lenovo N100
 • Bán Pin Lenovo C200/N200
 • Bán Pin Lenovo N200
 • PIN LAPTOP LENOVO G443
 • PIN LAPTOP LENOVO g54
 • PIN LAPTOP LENOVO d32
 • PIN LAPTOP LENOVO f43
 • PIN LAPTOP LENOVO f54
 • PIN LAPTOP LENOVO v326
 • PIN LAPTOP LENOVO w232
 • PIN LAPTOP LENOVO r321
 • Pin lenovo Z580
 • Pin lenovo B560
 • Pin lenovo G575
 • Pin lenovo G570
 • Pin lenovo Ideapad Z580
 • Pin lenovo Ideapad Z480
 • Pin lenovo Ideapad Z380
 • Pin lenovo Ideapad B480
 • Pin laptop lenovo G580
 • Pin laptop lenovo G480
 • Pin laptop lenovo V475
 • Pin laptop lenovo Ideapad B575
 • Pin laptop lenovo Ideapad B475
 • Pin laptop lenovo Ideapad Z570
 • Pin laptop lenovo Ideapad Z470
 • Pin laptop lenovo Ideapad Z370
 • Pin laptop lenovo Ideapad V570
 • Pin laptop lenovo Ideapad G575
 • Pin laptop lenovo Ideapad G570
 • Pin laptop lenovo Ideapad G565
 • Pin laptop lenovo B570
 • Pin laptop lenovo Ideapad B570
 • Pin laptop lenovo Ideapad B470
 • Pin laptop lenovo Ideapad G475
 • Pin laptop lenovo Ideapad G470
 • Pin laptop lenovo Ideapad G465
 • Pin laptop lenovo Ideapad Z565
 • Pin laptop lenovo Ideapad Z560
 • Pin laptop lenovo Ideapad Z465
 • Pin laptop lenovo Ideapad Z460
 • Pin laptop lenovo Ideapad V470
 • Pin laptop lenovo Ideapad V370
 • Pin laptop lenovo Ideapad V360
 • Pin laptop lenovo Ideapad G560
 • Pin laptop lenovo Ideapad G460
 • Pin laptop lenovo 3000 Y400
 • Pin laptop lenovo 3000 N100
 • Pin laptop lenovo 3000 N200
 • Pin laptop lenovo 3000 C200
 • Pin laptop lenovo ThinkPad X201 Tablet
 • Pin laptop lenovo ThinkPad X200 Tablet
 • Pin laptop lenovo ThinkPad X61
 • Pin laptop lenovo ThinkPad X60s
 • Pin laptop lenovo ThinkPad X60
 • Pin laptop lenovo ThinkPad X61 Tablet
 • Pin laptop lenovo 3000 G230
 • Pin laptop lenovo ThinkPad W500
 • Pin laptop lenovo ThinkPad T500
 • Pin lenovo ThinkPad sl500
 • Pin lenovo ThinkPad sl300
 • Pin lenovo ThinkPad sl400
 • Pin lenovo ThinkPad R500
 • Pin lenovo ThinkPad Z61p
 • Pin lenovo ThinkPad Z61e
 • Pin lenovo ThinkPad Z60e
 • Pin lenovo ThinkPad Z61m
 • Pin lenovo ThinkPad Z60m
 • Pin lenovo ThinkPad T61p
 • Pin lenovo ThinkPad T61h
 • Pin lenovo ThinkPad T60p
 • Pin lenovo ThinkPad T60
 • Pin lenovo ThinkPad R61i
 • Pin lenovo ThinkPad R61e
 • Pin lenovo ThinkPad R60i
 • Pin lenovo ThinkPad R60e
 • Pin lenovo ThinkPad R60
 • Pin lenovo Ideapad Y710
 • Pin lenovo Ideapad Y510
 • Pin lenovo Ideapad S10
 • Pin lenovo Ideapad S9
 • Pin lenovo ThinkPad SL510
 • Pin lenovo ThinkPad W520
 • Pin lenovo ThinkPad W510
 • Pin lenovo ThinkPad T520
 • Pin lenovo ThinkPad T510
 • Pin lenovo ThinkPad T420
 • Pin lenovo ThinkPad T410i
 • Pin lenovo ThinkPad L520
 • Mua pin laptop Lenovo G565
 • Mua pin laptop Lenovo G560
 • Mua pin laptop Lenovo G465
 • Mua pin laptop lenovo G470
 • Bán pin laptop lenovo G470
 • Mua pin laptop Lenovo Y430
 • Mua pin laptop Lenovo B475
 • Mua pin laptop Lenovo Z470
 • Mua pin laptop Lenovo B570
 • Mua pin laptop Lenovo V570
 • Mua pin laptop Lenovo Z565
 • Mua pin laptop Lenovo Z570
 • Mua pin laptop Lenovo Z560
 • Mua pin laptop Lenovo Z460
 • Mua pin laptop Lenovo B470
 • Mua pin laptop Lenovo Y330
 • Mua pin laptop Lenovo U550
 • Mua pin laptop Lenovo U450
 • Mua pin laptop Lenovo Y550
 • Mua pin laptop Lenovo Y450
 • Mua pin laptop Lenovo G230
 • Mua pin laptop Lenovo G410
 • Mua pin laptop Lenovo G400
 • Mua pin laptop Lenovo V450
 • Mua pin laptop Lenovo V430
 • Mua pin laptop Lenovo Y710
 • Mua pin laptop Lenovo V550
 • Mua pin laptop Lenovo Y530
 • Mua pin laptop Lenovo Y500
 • Mua pin laptop Lenovo Y510
 • Mua pin laptop Lenovo U350
 • Mua pin laptop Lenovo Y560
 • Mua pin laptop Lenovo Y460
 • Mua pin laptop Lenovo V350
 • Mua pin laptop Lenovo U330
 • Mua pin laptop Lenovo G450
 • Mua pin laptop Lenovo G550
 • Mua pin laptop Lenovo G530
 • Mua pin laptop Lenovo Z360
 • Mua pin laptop lenovo N200
 • Mua pin laptop Lenovo X220
 • Mua pin laptop Lenovo X220s
 • Mua pin laptop Lenovo X201T
 • Mua pin laptop Lenovo X200T
 • Mua pin laptop lenvo N100
 • Mua pin laptop Lenovo Y410
 • Mua pin laptop lenovo W520
 • Mua pin laptop lenovo W510
 • Mua pin laptop lenovo L420
 • Mua pin laptop Lenovo L410
 • Mua pin laptop Lenovo SL510
 • Mua pin laptop lenovo SL410
 • Mua pin laptop Lenovo T430
 • Mua pin laptop lenovo T420
 • Mua pin laptop IBM Lenovo X201
 • Mua pin laptop lenovo SL400
 • Mua pin laptop lenovo SL300
 • Mua pin laptop Lenovo W500
 • Mua pin laptop Lenovo T500
 • Mua pin laptop Lenovo SL500

 • Pin laptop Lenovo B570
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo B570 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo B570 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo G400S
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo G400S uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo G400S giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo G4070
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo G4070 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo G4070 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo G410
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo G410 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo G410 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo G470
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo G470 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo G470 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo G5070
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo G5070 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo G5070 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo G570
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo G570 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo G570 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad B460
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad B460 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad B460 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad B470
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad B470 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad B470 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad B490
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad B490 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad B490 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Flex 10
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Flex 10 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Flex 10 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Flex 14
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Flex 14 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Flex 14 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad G450
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad G450 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad G450 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad G460
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad G460 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad G460 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad G480
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad G480 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad G480 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad G500S
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad G500S uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad G500S giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo Ideapad G510
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo Ideapad G510 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo Ideapad G510 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad G560
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad G560 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad G560 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad S100
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad S100 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad S100 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad S110
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad S110 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad S110 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad S2030
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad S2030 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad S2030 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad S210
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad S210 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad S210 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad U330
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad U330 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad U330 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad U350
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad U350 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad U350 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad U450
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad U450 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad U450 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad U460
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad U460 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad U460 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad V470c
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad V470c uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad V470c giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Y450
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Y450 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Y450 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Y460
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Y460 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Y460 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Y550
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Y550 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Y550 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Y650
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Y650 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Y650 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Yoga 13
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Yoga 13 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Yoga 13 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Z400
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Z400 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Z400 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Z410
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Z410 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Z410 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Z410p
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Z410p uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Z410p giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Z460
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Z460 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Z460 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Z470
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Z470 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Z470 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Z480
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Z480 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Z480 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo IdeaPad Z510
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo IdeaPad Z510 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo IdeaPad Z510 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo Thinkpad E43G
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo Thinkpad E43G uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo Thinkpad E43G giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad SL400
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad SL400 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad SL400 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad SL410
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad SL410 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad SL410 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad T400
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad T400 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad T400 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad T410iN
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad T410iN uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad T410iN giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad T420
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad T420 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad T420 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad T430
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad T430 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad T430 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad T440
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad T440 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad T440 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad X201
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad X201 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad X201 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad X220
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad X220 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad X220 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad X230
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad X230 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad X230 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo ThinkPad X240
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo ThinkPad X240 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo ThinkPad X240 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo V470c
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo V470c uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo V470c giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo Y5070
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo Y5070 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo Y5070 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo Yoga 2 13
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo Yoga 2 13 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo Yoga 2 13 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo Yoga 2 Pro
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo Yoga 2 Pro uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo Yoga 2 Pro giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo Z400
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo Z400 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo Z400 giá rẻ
 • Pin laptop Lenovo Z5070
  Sửa chữa Pin laptop Lenovo Z5070 uy tín, bán linh kiện Pin laptop Lenovo Z5070 giá rẻ

Laptop Lenovo G470

Laptop Lenovo G470, Lenovo G470 (5906-9173) (Intel Core i5-2410M 2.3GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G470. Hãng sản xuất: Lenovo-IBM / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: HD (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 640GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i5-2410M / Tốc độ máy: 2.3GHz (3MB L3 cache, Max Turbo Frequency 2.9GHz) / Video Chipset: Intel HD graphics

Lenovo ThinkPad T420

Lenovo ThinkPad T420 (4180-CTO) (Intel Core i5-2410M 2.3GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD 3000, 14 inch, Windows 7 Home Premium) Lenovo T420 4180-CTO. Hãng sản xuất: Lenovo ThinkPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: WXGA (1280 x 800) / Dung lượng HDD: 500GB / Số vòng quay của HDD: 7200rpm / Loại CPU: Intel Core i5-2410M / Tốc độ máy: 2.3GHz (3MB L3 cache, Max Turbo Frequency 2.9GHz) / Video Chipset:

Lenovo ThinkPad X201

Lenovo ThinkPad X201 (3323-A13 ) (Intel Core i5-540M 2.53GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 12.1 inch, PC DOS) Lenovo X201, 3323-A13. Hãng sản xuất: Lenovo ThinkPad Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel QM57 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 12 inch / Độ phân giải: WXGA (1600 x 900) / Dung lượng HDD: 320GB / Số vòng quay của HDD: 7200rpm / Loại CPU: Intel Core i5-540M / Tốc độ máy: 2.53GHz (3MB L3 cache, Max Turbo

Lenovo IdeaPad B460

Lenovo IdeaPad B460 (5905-1007) (Intel Core i3-370M 2.40GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce G 310M, 14 inch, PC DOS) Lenovo B460, Lenovo 5905-1007. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 500GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i3-370M / Tốc độ máy: 2.40Ghz (3MB L3 Cache) / Video

Lenovo Ideapad Z460

Lenovo Ideapad Z460 (5903-8689) (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14.1 inch, PC DOS) Lenovo Ideapad Z460, Z460. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14.1 inch / Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 500GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i3-350M / Tốc độ máy: 2.26GHz (3MB L3 cache) / Video Chipset: Intel HD graphics (Intel GMA HD)

Lenovo Thinkpad T410i

Lenovo Thinkpad T410i (2516-R91) (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel GMA 5700MHD, 14.1 inch, PC DOS) Lenovo T410i, 2516-R91. Hãng sản xuất: Lenovo ThinkPad Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14.1 inch / Độ phân giải: WXGA+ (1440 x 900) / Dung lượng HDD: 320GB / Số vòng quay của HDD: 7200rpm / Loại CPU: Intel Core i3-350M / Tốc độ máy: 2.26GHz (3MB L3 cache) / Video

Lenovo IdeaPad G460

Lenovo IdeaPad G460 (5904-4068) (Intel Core i3-370M 2.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G460 5904-4068. Hãng sản xuất: Lenovo IdeaPad Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 500GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i3-370M / Tốc độ máy: 2.40Ghz (3MB L3 Cache) / Video Chipset: Intel HD graphics (Intel GMA HD)

Laptop Lenovo G470

Lenovo G470 (5906-9173) (Intel Core i5-2410M 2.3GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Lenovo G470. Hãng sản xuất: Lenovo-IBM / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: HD (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 640GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i5-2410M / Tốc độ máy: 2.3GHz (3MB L3 cache, Max Turbo Frequency 2.9GHz) / Video Chipset: Intel HD graphics (Intel GMA HD) /

Tin nổi bật

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

Cơ sở 1 : 79 Trung Kính Quận Cầu Giấy Hà Nội ( Có chỗ để ô tô ) 0945.333.458 & 0975.39.3333

Cơ sở 2 : Số 58 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội. ( Có chỗ để ô tô ) 0912.3333.96 & 0973.003.023

Cơ sở 3 : 46 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy Hà Nội ( 0982.468.001 & 04.3767.8186 )

Cơ sở 4 : Số 2 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội ( 0942.17.3333 & 0981.956.411 )

ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166

Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 & 0905.335688 & 0942.17.3333

Hồ Chí Minh City:  

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

Google+

TRUNG TÂM SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN TẠI HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MÁY TÍNH PHÙNG GIA

ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166 / Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 (tất cả cơ sở đều có chỗ đỗ ô tô cho khách hàng)