vệ sinh laptop
Trung tâm dịch vụ vệ sinh laptop, bảo dưỡng máy tính xách tay uy tín chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Do môi trường làm việc tại Việt Nam là khu vực nhiệt đới cho nên độ ẩm trong không khí tương đối cao, kết hợp với điều kiện môi trường có độ ô nhiễm, bụi bẩn cao.

 Sửa laptop sony vaio giá rẻ tại bệnh viện máy tính PHÙNG GIA.

 • Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit F15323CX/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit F15323CX/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit F15323CX/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1421BSGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1421BSGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1421BSGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1521BYAB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1521BYAB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1521BYAB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1521BYGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1521BYGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio Fit SVF1521BYGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio NW120J/S
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio NW120J/S uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio NW120J/S giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio NW120J/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio NW120J/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio NW120J/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio NW130J/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio NW130J/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio NW130J/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio NW160J/S
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio NW160J/S uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio NW160J/S giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio NW180J/S
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio NW180J/S uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio NW180J/S giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio P33GK
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio P33GK uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio P33GK giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11223CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11223CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11223CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11225CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11225CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11225CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11225PXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11225PXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVD11225PXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE11125CVW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE11125CVW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE11125CVW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14118FXW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14118FXW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14118FXW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1411DFXW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1411DFXW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1411DFXW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14126CX/W/P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14126CX/W/P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14126CX/W/P giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1413BCXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1413BCXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1413BCXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14A290X
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14A290X uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14A290X giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14A35CXH
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14A35CXH uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14A35CXH giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1511DFYS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1511DFYS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1511DFYS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1512GCXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1512GCXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1512GCXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1512JCXW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1512JCXW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1512JCXW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17125CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17125CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17125CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1712ACXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1712ACXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1712ACXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1712BCXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1712BCXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1712BCXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17132XB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17132XB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17132XB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17137CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17137CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17137CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1713CCXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1713CCXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1713CCXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1713DCXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1713DCXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1713DCXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF11N16CGS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF11N16CGS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF11N16CGS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N12SGS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N12SGS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N12SGS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N13CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N13CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N13CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N17PGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N17PGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N17PGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N22SGS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N22SGS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N22SGS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N27PG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N27PG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N27PG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14212CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14212CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14212CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14215CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14215CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14215CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGB/W/P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGB/W/P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGB/W/P giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGP
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGP uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGP giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14217SGW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF142190X
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF142190X uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF142190X giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421DSG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421DSG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421DSG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421DSGB/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421DSGB/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421DSGB/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGB/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGB/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGB/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421ESGW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421PSGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421PSGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421PSGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421PSGW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421PSGW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421PSGW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421QSGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421QSGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1421QSGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1431ACXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1431ACXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1431ACXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14327SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14327SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14327SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14328SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14328SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14328SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14A15CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14A15CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14A15CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N11CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N11CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N11CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N12SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N12SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N12SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N12SGS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N12SGS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N12SGS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N13CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N13CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N13CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N16SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N16SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N16SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N16SGS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N16SGS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N16SGS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N22SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N22SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N22SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N22SGS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N22SGS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N22SGS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N26SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N26SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N26SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N26SGS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N26SGS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14N26SGS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15213CDB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15213CDB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15213CDB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15213CDW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15213CDW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15213CDW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15217SG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15217SG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15217SG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15217SGB/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15217SGB/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15217SGB/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15218CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15218CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15218CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521CSG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521CSG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521CSG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521DSGB/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521DSGB/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521DSGB/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521DSGW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521DSGW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521DSGW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521ECXW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521ECXW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1521ECXW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15322SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15322SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15322SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15328CXB/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15328CXB/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15328CXB/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15328SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15328SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF15328SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1532CSGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1532CSGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVF1532CSGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVJ20235CXW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVJ20235CXW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVJ20235CXW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVJ20237CXW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVJ20237CXW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVJ20237CXW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP11216SG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP11216SG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP11216SG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13213SG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13213SG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13213SG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP1321ECXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP1321ECXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP1321ECXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13223SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13223SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13223SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13223SGS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13223SGS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVP13223SGS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS13118FXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS13118FXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS13118FXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS131190X
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS131190X uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS131190X giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS13128CXW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS13128CXW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS13128CXW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS131290X
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS131290X uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS131290X giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS1511BFXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS1511BFXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS1511BFXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS15125CXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS15125CXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS15125CXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS15127PXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS15127PXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS15127PXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony vaio SVS151290X
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony vaio SVS151290X uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony vaio SVS151290X giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony VAIO SVS1512ACXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony VAIO SVS1512ACXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony VAIO SVS1512ACXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS1513AGXB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS1513AGXB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVS1513AGXB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT 13134CXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT 13134CXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT 13134CXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT11215SG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT11215SG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT11215SG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13113FXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13113FXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13113FXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT131190X
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT131190X uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT131190X giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT1311EFYS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT1311EFYS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT1311EFYS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13122CXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13122CXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13122CXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13124CXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13124CXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13124CXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13127CXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13127CXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13127CXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13128CXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13128CXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13128CXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13138CX/S
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13138CX/S uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT13138CX/S giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT14117CXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT14117CXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT14117CXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT15112CXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT15112CXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT15112CXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT15114CXS
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT15114CXS uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT15114CXS giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT151190X
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT151190X uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio SVT151190X giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio TAB SVT11215SGB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio TAB SVT11215SGB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio TAB SVT11215SGB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio TAB SVT11215SGW
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio TAB SVT11215SGW uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio TAB SVT11215SGW giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN FW55GF/B
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN FW55GF/B uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN FW55GF/B giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN NS160D/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN NS160D/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN NS160D/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN NW23GE
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN NW23GE uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN NW23GE giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN SR53GF/B
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN SR53GF/B uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN SR53GF/B giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN TT46GG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN TT46GG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN TT46GG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN Z56GG/B
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN Z56GG/B uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio VGN Z56GG/B giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW15FG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW15FG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW15FG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW16FG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW16FG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW16FG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW1ZEG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW1ZEG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW1ZEG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW26FG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW26FG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc CW26FG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EA3EGX/BJ
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EA3EGX/BJ uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EA3EGX/BJ giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EH2CFX/B
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EH2CFX/B uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EH2CFX/B giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EH34FX/B
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EH34FX/B uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc EH34FX/B giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio Vpc EH3QFX/B
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio Vpc EH3QFX/B uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio Vpc EH3QFX/B giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc M111AX/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc M111AX/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc M111AX/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc M121AX/L
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc M121AX/L uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc M121AX/L giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S115FG/B
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S115FG/B uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S115FG/B giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S115FG/W
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S115FG/W uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S115FG/W giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S117GG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S117GG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc S117GG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc W125AG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc W125AG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc W125AG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc W216AG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc W216AG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc W216AG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc X115LG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc X115LG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio vpc X115LG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Sony Vaio VPC-EA45FG/P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Sony Vaio VPC-EA45FG/P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Sony Vaio VPC-EA45FG/P giá rẻ

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVF142190X uy tín giá rẻ

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVF142190X uy tín giá rẻ, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVF142190X cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVF142190X Chip: Intel® Core™ i7-3632QM (2.20GHz/3.20GHz) Ram 8 GB. Ổ cứng: HDD 750 GB Màn hình: 14" LED, Touch screen, AMD HD 7670M 2G Genuine Windows 8 64-bit Trọng lượng: 2.2 kg.

Dịch vụ sửa laptop SONY Vaio SVF14217SGB/W/P uy tín lấy ngay

Dịch vụ sửa laptop SONY Vaio SVF14217SGB/W/P uy tín lấy ngay, chuyên mua bán sửa chữa laptop SONY Vaio SVF14217SGB/W/P cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay SONY Vaio SVF14217SGB/W/P Chip: Intel® Core™ i3-3227U(1.90GHz) Ram 4 GB. Ổ cứng: HDD 500 GB Màn hình: 14" LED Card đồ họa: NVIDIA® GeForce® GT 740M/ Intel® HD Graphics 4000 Genuine Windows 8 64-bit Trọng lượng: 2.4 kg.

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVF14215CXB lấy ngay hà nội

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVF14215CXB lấy ngay hà nội, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14215CXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVF14215CXB Chip: Intel® Core™ i5-3337U (1.80GHz/2.70GHz) Ram 6 GB. Ổ cứng: HDD 750 GB Màn hình: 14" LED, Touch Screen Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4000 Genuine Windows 8 64-bit Trọng lượng: 2.2 kg.

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVF14212CXB lấy ngay giá rẻ

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVF14212CXB lấy ngay giá rẻ, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVF14212CXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVF14212CXB Chip: Intel® Core™ i3-3227U (1.90GHz) Ram 4 GB. Ổ cứng: HDD 500 GB Màn hình: 14" LED Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4000 Genuine Windows 8 64-bit Trọng lượng: 2.2 kg.

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVF13N17PG lấy ngay uy tín

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVF13N17PG lấy ngay uy tín, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVF13N17PG cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVF13N17PG Chip: Core™i7-4500U 1.80/3.00GHz Ram: 8 GB Ổ cứng: 256 GB SSD Màn hình: 13.3" Full HD LED (touch screen) Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4400 Windows® 8 Professional 64-bit. Trọng lượng: 1.31 kg.

Dịch vụ sửa laptop Sony Vaio SVE1713DCXB giá rẻ hà nội

Dịch vụ sửa laptop Sony Vaio SVE1713DCXB giá rẻ hà nội, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1713DCXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1713DCXB Chip: Intel® Core™ i7-3632QM-2.20GHz Ram 6 GB Ổ cứng: HDD 500 GB Màn hình: Full HD, 17" LED Card đồ họa: AMD Radeon HD 7650M 2GB + Intel® HD Graphics 4000 CD/DVD Blu-ray Disc™ Genuine Windows® 8 64-bit.

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVE1713CCXB giá rẻ lấy ngay

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVE1713CCXB giá rẻ lấy ngay, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1713CCXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1713CCXB Chip: Intel® Core™ i7-3632QM (2.30GHz/3.20GHz) Ram 8 GB Ổ cứng: HDD 750 GB Màn hình: 17.3" LED Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4000 Genuine Windows® 8 64-bit Trọng lượng: 2.9 Kg.

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVE17137CXB giá rẻ uy tín

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVE17137CXB giá rẻ uy tín, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17137CXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE17137CXB Chip: Intel® Core™ i7-3632QM (2.30GHz/3.20GHz) Ram 8 GB Ổ cứng: HDD 1TB Màn hình: 17.3" LED Card đồ họa: AMD Radeon HD 7650M 2GB + Intel® HD Graphics 4000 CD/DVD/Blu-ray Burner Genuine Windows® 8 64-bit Trọng lượng: 2.9 Kg.

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVE17132XB uy tín hà nội

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVE17132XB uy tín hà nội, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17132XB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE17132XB Chip: Intel® Core™ i5-3210M (2.50GHz/3.10GHz) Ram 6GB Ổ cứng: HDD 500GB Màn hình: 17.3" LED Card màn hình: AMD Radeon HD 7650M 1GB + Intel® HD Graphics 4000 Genuine Windows® 8 64-bit Trọng lượng: 2.9 Kg.

Dịch vụ sửa laptop Sony Vaio SVE1712BCXB uy tín giá rẻ

Dịch vụ sửa laptop Sony Vaio SVE1712BCXB uy tín giá rẻ, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1712BCXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1712BCXB Chip: Intel Core i5-3210M 2.5GHz Ram 6 GB (4GB x 1+2GB x 1) Ổ cứng: HDD 500 GB Card đồ họa: AMD Radeon HD 7550M 1GB Màn hình: 17.3" CD/DVD Player/Burner Windows 8 64-bit.

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVE1712ACXB uy tín lấy ngay

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVE1712ACXB uy tín lấy ngay, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1712ACXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1712ACXB Chip: Intel® Core™ i7-3632QM (2.20GHz/3.20GHz) Ram: 6 GB, HDD 500 GB Màn hình: 17.3" LED Card đồ họa: AMD Radeon 7650M 2GB + Intel® HD Graphics 4000 CD/DVD/Blu-ray Burner Genuine Windows® 8 64-bit Trọng lượng: 2.9 Kg.

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVE1512JCXW lấy ngay hà nội

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVE1512JCXW lấy ngay hà nội, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1512JCXW cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1512JCXW Chip: Intel Core i5-3210M 2.50GHz RAM: 6 GB Ổ cứng: 750 GB HDD Card đồ họa: VGA Intel HD Graphics 4000 Màn hình: 15.5" LED Windows 8 64 bit Trọng lượng: 2.7 kg.

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVE1512GCXS lấy ngay giá rẻ

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVE1512GCXS lấy ngay giá rẻ, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1512GCXS cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1512GCXS Chip: Core i5-3210M, 2.5 GHz with Turbo Boost Technology up to 3.1GHz cache 3MB Ram 4GB Ổ cứng: HDD 500 GB Màn hình: 15.5", LED ATI Mobility Radeon™ Card màn hình: HD7550 1 GB DVD Player / Burner WiFi NIC Webcam Kết nối: HDMI, bluetooth 4.0, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 3 DC in x1 Win 8 Trọng lượng: 2.7 Kg

Dịch vụ sửa laptop Sony Vaio SVE1511DFYS lấy ngay uy tín

Dịch vụ sửa laptop Sony Vaio SVE1511DFYS lấy ngay uy tín, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1511DFYS cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1511DFYS Chip: Intel® Core™ i3-2370M (2.40Hz) Ram 4 GB. Ổ cứng: HDD 500 GB Màn hình: 15.5" LED Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4000 Genuine Windows® 7 64-bit. Trọng lượng: 2.7 Kg.

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVE14A35CXH giá rẻ hà nội

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVE14A35CXH giá rẻ hà nội, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14A35CXH cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE14A35CXH Chip: Intel® Core™ i5-3230M (2.6GHz/3.2GHz) Ram 6GB Ổ cứng: HDD 750 GB Màn hình: 14.0" LED Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4000 Genuine Windows® 8 64-bit Trọng lượng: 2.4 kg.

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVE14A290X giá rẻ lấy ngay

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVE14A290X giá rẻ lấy ngay, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14A290X cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE14A290X Chip: Core i7-3632QM, 2.5GHz/ 3.1GHz RAM: 6 GB Ổ cứng: HDD 750GB Màn hình: 14", LED Card đồ họa: intel Graphic 4000 Ổ CD/DVD Player / Burner WiFi NIC, Webcam Kết nố: HDMI bluetooth 4.0, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2 Win 8 Trọng lượng: 2.4 Kg

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVE1413BCXB giá rẻ uy tín

Chuyên sửa laptop Sony Vaio SVE1413BCXB giá rẻ uy tín, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1413BCXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1413BCXB Intel® Core™ i3-3210M (2.50GH) Ram 4 GB Ổ cứng: HDD 320 GB Màn hình: 14.0" LED Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4000 Windows® 8 64-bit Cân nặng: 2.4 Kg.

Dịch vụ sửa laptop Sony Vaio SVE14126CX/W/P uy tín hà nội

Dịch vụ sửa laptop Sony Vaio SVE14126CX/W/P uy tín hà nội, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE14126CX/W/P cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE14126CX/W/P Core i5-3210M, 2.5GHz 3MB Ram: 6GB (4GB + 2GB Remoable ) Ổ cứng: HDD 750GB Màn hình: 14", LED Card đồ họa: intel Graphic 4000 CD/DVD Player / Burner Chuẩn WiFi NIC, bluetooth 4.0 USB 3.0x1 USB 2.0x3 Window 8.

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVE1411DFXW uy tín giá rẻ

Trung tâm sửa laptop Sony Vaio SVE1411DFXW uy tín giá rẻ, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE1411DFXW cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE1411DFXW Core i3-2370M, 2.4GHz Ram 4GB, HDD 320GB Màn hình: 14" LED, HD 4000 Win 7 home Pemium Màu sắc: mầu đen, trắng, hồng. Cân nặng 2.3 Kg

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVE17125CXB uy tín lấy ngay

Địa chỉ sửa laptop Sony Vaio SVE17125CXB uy tín lấy ngay, chuyên mua bán sửa chữa laptop Sony Vaio SVE17125CXB cũ mới uy tín. Thông tin chi tiết Máy tính xách tay Sony Vaio SVE17125CXB Intel® Core™ i7-3632QM(2.30GHz/3.20GHz) Ram 8GB Ổ cứng HDD 750TB Màn hình: 17.3" LED Card đồ họa: Intel® HD Graphics 4000 Genuine Windows® 8 64-bit Trọng lượng: 2.9 Kg.

Laptop Sony Vaio VPC-EG11FX/B

Sony Vaio VPC-EG11FX/B (Intel Core i3-2310M 2.1GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) Sony VPC-EG11FX, VPC-EG11FX. Hãng sản xuất: Sony VAIO EG Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Tính năng mới: Sandy Bridge Laptop/ Độ phân giải: HD (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 500GB / Số vòng quay của HDD: 7200rpm / Loại CPU: Intel Core i3-2310M / Tốc độ máy: 2.13GHz (3MB L3 Cache) / Video

Laptop Sony Vaio VPC-YB15AG/P

Sony Vaio VPC-YB15AG/P (AMD Dual-Core E-350 1.6GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA AMD Radeon HD 6310M, 11.6 inch, Windows 7 Starter) Sony VPC YB15AG/P, YB15AG. Hãng sản xuất: Sony VAIO Y Series / Motherboard Chipset: AMD A50M / Độ lớn màn hình: 11.6 inch / Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 320GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: AMD Dual-Core Processor E-350 / Tốc độ máy: 1.60Ghz (1MB L2 cache) / Video Chipset:

Laptop Sony Vaio C (Intel Core i5-2410

Sony Vaio C (Intel Core i5-2410 2.3GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA ATI Radeon HD 6630M, 14 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit) Sony Vaio C. Hãng sản xuất: Sony VAIO CA Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14 inch / Tính năng mới: Sandy Bridge Laptop/ Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 500GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i5-2410M / Tốc độ máy: 2.3GHz (3MB L3 cache, Max Turbo Frequency

Tin nổi bật

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

Cơ sở 1 : 79 Trung Kính Quận Cầu Giấy Hà Nội ( Có chỗ để ô tô ) 0945.333.458 & 0975.39.3333

Cơ sở 2 : Số 58 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội. ( Có chỗ để ô tô ) 0912.3333.96 & 0973.003.023

Cơ sở 3 : 46 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy Hà Nội ( 0982.468.001 & 04.3767.8186 )

Cơ sở 4 : Số 2 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội ( 0942.17.3333 & 0981.956.411 )

ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166

Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 & 0905.335688 & 0942.17.3333

Hồ Chí Minh City:  

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

Google+

TRUNG TÂM SỬA CHỮA LAPTOP UY TÍN TẠI HÀ NỘI

BỆNH VIỆN MÁY TÍNH PHÙNG GIA

ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166 / Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 (tất cả cơ sở đều có chỗ đỗ ô tô cho khách hàng)